ترکیب سهامداران

مالکیت این پروژه چهار دانگ متعلق به شرکت ساختمان شهرسازی هشتم و دو دانگ متعلق به شرکت لیزینگ پاسارگاد می باشد که در سال 1396 دو دانگ سهام خود را به شرکت مدیریت ساختمانی آریان پاسارگاد منتقل نموده است.

وضعیت پیشرفت

پروژه تجاری مسکونی اداری پاسارگاد در سال 97 تکمیل گردیده است و در حال حاضر در حال بهره برداری می باشد.

توضیحات پروژه

پروژه تجاری مسکونی پاسارگاد در مهرشهر کرج، بلوار ارم، مقابل باغ سیب و در ضلع شمال غربی میدان قرار دارد. فضاهای تجاری، اداری و مسکونی کاملا از هم جدا شده اند و ارتفاع ساختمان طوری تنظیم شده که از اتوبان تهران-قزوین به خوبی قابل رویت است و فاصله مجتمع از اتوبان حدود 300 متر و از ایستگاه مترو حدود یک کیلومتر می باشد.

جدول زیر مساحت انواع کاربری های تجاری و مسکونی را نشان می دهد.