• image
  • image
  • image
  • image
  • image

این پروژه به صورت کامل در مالکیت شرکت ساختمان شهرسازی هشتم قرار دارد.

وضعیت پیشرفت

پروژه تجاری مسکونی مجلل در سال 97 تکمیل و به بهره برداری رسیده است.

توضیحات پروژه

مجتمع تجاری مسکونی مجلل در خیابان نواب صفوی و در تقاطع این خیابان با خیابان 17 شهریور واقع شده است. فاصله این مجموعه تا حرم مطهر رضوی در حدود 500 متر و کمتر از 10 دقیقه به صورت پیاده می باشد. عملیات اجرایی ساخت آن از سال 89 شروع و پس از چند وقفه به دلیل عدم تامین مالی مناسب، نهایتا در سال 97 به پایان رسید. این پروژه دارای 4 طبقه پارکینگ (طبقات -5 تا -2) ، 3 طبقه تجاری ( طبقه -1 تا +1) و 10 طبقه مسکونی (طبقه +2 تا +11) می باشد.

جدول زیر مساحت انواع کاربری های تجاری و مسکونی را نشان می دهد.

کاربری طبقات تعداد

واحد

مساحت کل

(مترمربع)

مساحت مفید

(مترمربع)

درصد مساحت مفید
مسکونی +2 تا +11 202 19,945 12,301 62%
تجاری -1 تا +1 200 6,938 3,189 46%
پارکینگ -5 تا -2 287 13,880 9,542 69%
مجموع 14 طبقه 40,763 25,613 63%