image

توضیحات پروژه

زمین مذکور در سا 1385 به مساحت 1450 متر مربع خریداری گردیده. این پروژه در منطقه الهیه تهران در هشت طبقه با زیر بناب 7053 متر مربع و بیت واحد آپارتمان احداث گردیده است.

تاریخ شروع پروژه سال 1389 و تاریخ اتمام آن 1393 می باشد. مساحت واحد از 185 متر مربع تا 220 متر مربع می باشد. نمای پروژه ترکیبی از سنگ و آجر قزاقی است. مجموعه دارای فضای ورزشی اختصاصی ( استخر و سونا ) ، سالن اجتماعات ، انباری و 47 جای پارک خودرو و دو دستگاه آسانسور 8 نفره تیسن کروپ که کلیه واحدها در گذشته واگذار گردیده است.