• image

توضیحات پروژه

روژه تجاری مسکونی عرفان با زیر بنای در حدود48000 مترمربع در حاشیه خیابان نواب صفوی و تقاطع این خیابان با بلوار شهید حسنی کارگر (شارستان) قرار دارد که با توجه به موقعیت مکانی آن و راه های دسترسی به پروژه از امتیاز ویژه ای برخوردار است. برای این پروژه در سال 96 موافقت اصولی ساختمانی دریافت گردید و هم اکنون در حال خرید و تملک زمین های باقیمانده پروژه که در حدود 15% از مساحت عرصه پروژه را شامل می گردد، می باشد.

ترکیب سهامداران

این پروژه با مشارکت شرکت ساختمان شهرسازی هشتم و شرکت توسعه سرمایه گذاری سپه تعریف شده است که میزان مشارکت طرفین در تملک زمین ها و همچنین دریافت پروانه ساختمانی مطابق جدول صفحه بعد است.

 

  میزان مشارکت در تملک زمین میزان مشارکت در هزینه های پروانه ساختمانی
شرکت ساختمان شهرسازی هشتم 50% 87%
شرکت توسعه سرمایه گذاری سپه 35% 13%
سایرین 15% 0

15% از زمین های پروژه که ارزش تقریبی آن معادل 250 میلیارد ریال است، بایستی تملک گردد و در نتیجه با تملک این زمین ها، میزان سهم شرکت در این پروژه به بیش از 80% خواهد رسید.